Kontakt:

För att anlita Lena Einhorn som föredragshållare: lena.einhorn@gmail.com

Webb: Ania Janerud

Foto: Agneta Åkesson